Druhá edice pokynů ACER k implementaci nařízení REMIT - aktualizace 22. 4. 2013

7. 5. 2013

Dne 22. 4. 2013 vydala agentura ACER druhou (aktualizovanou) edici právně nezávazných pokynů k implementaci nařízení REMIT.

Aktualizace má objasnit význam druhého pododstavce na straně 42, který se týká výjimek ze zákazu obchodování zasvěcených osob v souladu s čl. 3(4)(b) nařízení REMIT. Text druhé edice (aktualizované) pokynů ACER naleznete níže.

Další aktuální informace naleznete na stránkách ACER v sekci REMIT.

Připojené soubory