ACER - Veřejná konzultace Schématu pro zveřejňování důvěrných informací

22. 6. 2015

V současné době probíhá veřejná konzultace nad schématem pro zveřejňování důvěrných informací. Zainteresované strany se mohou k tomuto dokumentu vyjádřit nejpozději do 26. 6. 2015 do 12:00 hod.

Více informací naleznete na: http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2015_R_03.aspx