Obdržené podněty k problematice distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu

7. 2. 2017

Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené podněty k problematice distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu a vyzývá ostatní účastníky trhu s plynem k podání vyjádření k těmto zveřejněným podnětům.

Vyjádření k podnětům je možné zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu plyn@eru.cz do 28. února 2017.

Připojené soubory