Metodika procesu souběžné optimalizace přidělování kapacity mezi zónami dle čl. 40 odst. 1

16. 9. 2020

Článek

Metodika procesu souběžné optimalizace přidělování kapacity mezi zónami dle čl. 40 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 17. června 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Metodiky je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde a zde.