Informace o workshopu ČEPS, a.s. k implementaci DCC a HVDC

29. 6. 2018

Informace ERÚ

Energetický regulační úřad informuje o možnosti zúčastnit se workshopu společnosti ČEPS, a.s. k problematice implementace DCC a HVDC:

Dne 16. července 2018 se uskuteční v Praze workshop pořádaný společností ČEPS v souvislosti s implementací Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby a Nařízení Komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě. Cílem tohoto workshopu je seznámit odbornou veřejnost s návrhy na implementaci těchto Nařízení. Tento workshop je především určený všem současným i potenciálně novým provozovatelům distribučních soustav připojených k přenosové soustavě, provozovatelům uzavřených a lokálních distribučních soustav a také potenciálním vlastníkům/provozovatelům odběrných elektrických zařízeních připojených k přenosové soustavě.

Více informací naleznete na stránkách www.ceps.cz v kartě „PRO PARTNERY", sekce „Aktuality".

HVDC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě.

DCC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby.