Desetileté plány rozvoje přepravní soustavy

10. 2. 2015

Energetický regulační úřad zveřejňuje Desetileté plány rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které byly Energetickému regulačnímu úřadu předloženy na základě § 58k odst. 1 energetického zákona.

Připojené soubory