Nařízení ER

ER je nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Nařízení bylo zveřejněno dne 28. listopadu 2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 18. prosince 2017.

Cílem nařízení je zachovat bezpečnost provozu, zabránit šíření či zhoršení mimořádné události a zamezit rozsáhlému narušení či stavu blackoutu, jakož i umožnit účinnou a rychlou obnovu elektrizační soustavy po nouzovém stavu či stavu blackoutu. Toto nařízení stanoví kodex sítě, který vymezuje požadavky týkající se:

a) řízení nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy provozovateli přenosových soustav;

b) koordinace provozu soustavy za nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy v celé Unii;

c) simulací a zkoušek, které mají zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu;

d) nástrojů a zařízení, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu.

Nařízení ER GL se v současnosti implementuje, přičemž aktuálně schválené metodiky naleznete v odkazech níže.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.