Regulační aspekt dle čl. 4 odst. 2 písm. g) – Plán zkoušek v souladu s čl. 43 odst. 2

Článek

Plán zkoušek v souladu s čl. 43 odst. 2 nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, byl schválen Energetickým regulačním úřadem rozhodnutím ze dne 19. 5. 2020, ve formě Přílohy č. 2 s názvem „Příloha 2 – Plán zkoušek" k aktualizované verzi dokumentu „Implementace NAŘIZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2".

Typ: pdf
Velikost: 377.06 KB

Sdílejte