Zveřejnění dokumentu Second Open Letter on REMIT data quality

Dne 19. 7. 2018 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Agentura) na svých webových stránkách zveřejnila dokument Second Open Letter on REMIT data quality. Účelem tohoto dopisu je informovat Organizovaná tržní místa, účastníky trhu, provozovatele přenosových a přepravních soustav, provozovatele zásobníku plynu, provozovatele zásobníků LNG a subjekty RRM o skutečnosti, že Agentura nadále provádí pravidelná hodnocení úplnosti, přesnosti a včasného předkládání dat podle nařízení REMIT.

Cílem Agentury je pomoci výše uvedeným subjektům zajistit, aby kvalita předložených dat odpovídala požadavkům nařízení REMIT.

Odkaz pro stažení z REMIT Portálu:

https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/20180719_Second-Open-Letter-on-REMIT-data-quality.pdf

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon