Zveřejnění dokumentu QUESTIONS AND ANSWERS ON REMIT FEES

21.12.2020, aktualizováno 01.04.2022

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) zveřejnila dne 17. prosince dokument QUESTIONS AND ANSWERS ON REMIT FEES.

Tento dokument objasňuje technické a provozní aspekty poplatků, které ACER vybírá na základě článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942.

Sdílejte

Share icon