Zveřejnění dokumentu ACER Guidance on application of REMIT 5th Edition

Dne 8. 4. 2020 Agentura zveřejnila 5. edici dokumentu ACER Guidance on the application of REMIT. Nová edice doznala podstatných změn týkajících se problematiky čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Změny se převážně týkaly kapitoly 5, vymezující definici pojmu „důvěrná informace".

 

Odkazy:

https://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/5th-Edition-ACER-Guidance_08042020.pdf

Sdílejte