ZVÁNOVEC a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00840-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec (katastrální územní Hradec u Stoda), u nemovitosti č. p. 9 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „ČOV a kanalizace Hradec u Stoda I. a II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZVÁNOVEC a.s., České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, PSČ 37001, IČ 26026279

Datum nabytí právní moci: 25. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon