ZS Vysočina, a. s. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07589-4/2017-ERU

Obviněná právnická osoba se uznává vinnou z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděla dne 25. července 2016 na poli v lokalitě Klanečná v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy podmítání, při kterém diskovým podmítačem zachytila betonový sloup vedení vysokého napětí, který se rozlomil a vychýlil do strany, čímž porušila zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZS Vysočina, a. s., se sídlem Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25938266

Datum nabytí právní moci: 17. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 386.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon