ZS Vilémov, a. s. – rozhodnutí k poškození podpěrného zařízení (betonového sloupu) vysokého napětí 35 kV při provádění zemědělských prací

Číslo jednací: 02099-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 28. srpna 2013 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na poli zvaném Olšinky mezi obcemi Ronov nad Doubravou a Kněžice, zemědělské práce s využitím strojního mechanizmu (traktor CASE s pracovním strojem SIMBA SOLO SL 700), přičemž došlo k poškození podpěrného zařízení (betonového sloupu) vysokého napětí 35 kV, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZS Vilémov, a. s., se sídlem Vilémov 227, 582 83 Vilémov, IČ: 00123170

Datum nabytí právní moci: 29. 3. 2014

Sdílejte

Share icon