Zřízení jednotné alokační platformy v souladu čl. 49 a metodika společné úhrady nákladů v souladu s čl. 59 nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

Zřízení jednotné alokační platformy v souladu čl. 49 a metodika společné úhrady nákladů v souladu s čl. 59 nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, byly schváleny Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 10. října 2017. Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné rovněž najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte

Share icon