Informace ERÚ

Energetický regulační úřad zveřejňuje podle článku 19 bodu 5. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou, zprávu o skutečném využití příjmu z přetížení plynoucích z přidělování propojovacích přenosových kapacit.

Celkové příjmy provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS, a. s., z aukcí na propojovací přenosové kapacity dosáhly v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 výše 40,04 mil. EUR.

Veškeré příjmy provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS, a.s., byly využity v souladu s článkem 19 bodu 2. písmena b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou, k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s investicemi do sítě, které mají význam pro snížení přetížení propojovacího vedení.

Při výpočtu síťových tarifů nejsou využívány příjmy z přetížení plynoucí z přidělování propojovacích přenosových kapacit.

Energetický regulační úřad ověřuje, že částka příjmů z přetížení plynoucích z přidělování propojovacích přenosových kapacit v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 použitá při výpočtu síťových tarifů je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Obsah

Sdílejte

Share icon