ZPL s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11677-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i  mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZPL s.r.o., se sídlem Zbožnov 38, 539 73 Skuteč, IČO: 02429331

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 298.74 KB

Obsah

Sdílejte