Znojemská tepelná společnost, s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 08760-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:                             

Společnost Znojemská tepelná společnost, s.r.o., se sídlem Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo, IČO: 26230526

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2018    

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon