Značky Plzeň s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07907-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Značky Plzeň s.r.o., se sídlem Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov, IČO: 27971511

Datum nabytí právní moci: 17. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 301.94 KB

Obsah

Sdílejte