Úřední hodiny Oddělení správy licencí pro vyřizování telefonátů

16.09.2022, aktualizováno 24.08.2023
  • Oddělení správy licencí
  • Provoz úřadu
  • Licence

ERÚ upozorňuje, že v posledních týdnech dochází k významnému nárůstu podání a telefonátů veřejnosti na Oddělení správy licencí. Roste jak počet žádostí o udělení licence, tak počet dotazů na uvedenou problematiku, jak telefonických, tak podaných v písemné formě. S ohledem na zákonem stanovené lhůty pro rozhodnutí o žádosti o udělení licence (standardně 30 dnů), ERÚ žádá veřejnost o trpělivost, neboť není v kapacitách úřadu zajistit bezodkladné vyřizování všech telefonátů a zároveň v zákonných lhůtách zajistit vyřízení všech žádostí, které představují přednostní agendu.

Z důvodu zajištění administrace žádostí o licenci, přistoupil ERÚ k omezení úředních hodin Oddělení správy licencí pro účely vyřizování telefonních hovorů. Úřední hodiny pro fyzické návštěvy (nahlížení do spisu, podatelna apod.) tím nejsou dotčeny.

ERÚ  zjistil, že mnoho dotazů směřuje na podmínky pro udělení licence, které lze zjistit z energetického zákona, prováděcích předpisů či webových stránek Úřadu. V tomto ohledu apelujeme na tazatele, aby se nejprve s danou problematiku seznámili na základě veřejných informací.

Všechny informace o problematice licencí.

Kontakty a úřední hodiny pro telefonické a osobní jednání.

Sdílejte

Share icon