Změna úředních hodin Oddělení ochrany spotřebitele pro vyřizování telefonátů spotřebitelů a osobní jednání

Upozorňujeme, že s ohledem na mimořádnou situaci, kdy se na Oddělení ochrany spotřebitele obrací s dotazy velký počet spotřebitelů, jsou naše telefonní linky přetížené a nemáme možnost se spojit se všemi volajícími. Zároveň jsme nuceni, s ohledem na časové a personální kapacity a nutnost vyřizování písemných podání, omezit dobu pro telefonické konzultace. Telefonní spojení na podatelnu slouží k podání správnímu orgánu, nikoliv vyřizování dotazů spotřebitelů.

Doporučujeme zvážit písemné/e-mailové podání, neboť je vysoká pravděpodobnost, že se na Oddělení ochrany spotřebitele nedovoláte.

Upozorňujeme, že nejsme příslušní k vyřízení reklamací vyúčtování (kontroly správnosti vyúčtování) či přijímání samoodečtů. V těchto věcech je třeba se obracet na svého dodavatele.

Úřední hodiny pro vyřizování telefonátů spotřebitelů

Pondělí 8:30 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Úterý 8:30 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Středa 8:30 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Čtvrtek 8:30 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Pátek 8:30 – 11:00 a 12:00 – 13:30

Úřední hodiny pro osobní jednání

Pondělí 8:30 – 17:00*
Středa 8:30 – 17:00*

* po předchozí telefonické domluvě