Změna úředních hodin Oddělení ochrany spotřebitele pro vyřizování telefonátů spotřebitelů a osobní jednání

Upozorňujeme, že s ohledem na mimořádnou situaci, kdy se na Oddělení ochrany spotřebitele obrací s dotazy velký počet spotřebitelů, jsou naše telefonní linky přetížené a nemáme možnost se spojit se všemi volajícími. Zároveň jsme nuceni, s ohledem na časové a personální kapacity a nutnost vyřizování písemných podání, omezit dobu pro telefonické konzultace. Telefonní spojení na podatelnu slouží k podání správnímu orgánu, nikoliv vyřizování dotazů spotřebitelů.

Doporučujeme zvážit písemné/e-mailové podání, neboť je vysoká pravděpodobnost, že se na Oddělení ochrany spotřebitele nedovoláte.

Upozorňujeme, že nejsme příslušní k vyřízení reklamací vyúčtování (kontroly správnosti vyúčtování) či přijímání samoodečtů. V těchto věcech je třeba se obracet na svého dodavatele.

Všechny informace o problematice spotřebitele.

Kontakty a úřední hodiny pro telefonické a osobní jednání.

Kontakty a úřední hodiny pro telefonické a osobní jednání.

Sdílejte

Share icon