Změna úředních hodin Oddělení ochrany spotřebitele

Oznámení pro návštěvníky Energetického regulačního úřadu

V reakci na aktuální epidemiologickou situaci má Oddělení ochrany spotřebitele od 1. prosince 2021 do konce roku 2021 omezený provoz pro veřejnost. Neodkladné záležitosti bude možné osobně vyřídit pouze v sídle úřadu (Jihlava), a to v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.

Omezení se týká osobních návštěv na pracovištích ERÚ, úřední hodiny pro vyřizování telefonických dotazů zůstávají v platnosti.

Energetický regulační úřad žádá občany, aby pro komunikaci s úřadem upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu úřadu:

  • datová schránka:                   eeuaau7
  • e-mail na adresu:                  podatelna@eru.cz
  • kontaktní formulář na:           www.eru.cz
  • poštovní zásilka na adresu:  ERÚ, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
  • fax:                                        564 578 640
  • telefon:                                  564 578 666 (ústředna)

V případě potřeby osobní návštěvy Oddělení ochrany spotřebitele lze tuto zajistit po předchozí telefonické domluvě na konkrétní termín.  

Sdílejte