Žádost o poskytnutí informací

Energetický regulační úřad vnímá současnou turbulentní situaci na trzích s energiemi. Vzhledem k extrémním změnám cen na energetických trzích a jejich výrazných výkyvů během velmi krátkých období se mnohým dodavatelům tepelné energie významně změnily a dále mění vstupní proměnné náklady, resp. náklady na palivo, což má bezesporu dopad do cen tepelné energie.

Za účelem analýzy dopadu vývoje cen na energetických trzích do cen tepelné energie a zmapování vývoje cen tepelné energie napříč Českou republikou v průběhu roku 2022 Energetický regulační úřad žádá držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, kteří byli nebo budou nuceni přistoupit v průběhu kalendářního roku 2022 ke změně ceny tepelné energie, aby vyplnili pro poskytnutí informací níže uvedený excelovský soubor. Soubor je třeba vyplnit za každou cenovou lokalitu po jednotlivých úrovních předání, prosíme o uvedení průměrné ceny tepelné energie uplatněné na dané úrovni předání. Soubor zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu ote@eru.cz s předmětem zprávy „Změna ceny TE v průběhu roku 2022“, a to za každé období tohoto roku, ve kterém jste změnu ceny učinili. Pokud provedete změnu ceny tepelné energie v dalších období tohoto roku, zašlete soubor na uvedenou e-mailovou adresu, a to k datu této změny. Žádost o zasílání těchto informací je platné pouze pro rok 2022. V případě, kdy jste cenu tepelné energie neměnili, není potřeba nás o této skutečnosti informovat.

Typ: xlsx
Velikost: 19.18 KB

Sdílejte

Share icon