ZLATÝ DOMOV, bytové družstvo - rozhodnutí k úředně stanovené ceně elektřiny

Datum

Číslo jednací: 05375-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 16 odst. 3 písm. a) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jakožto kupující nakupoval v odběrném místě elektřinu za cenu, která neodpovídala úředně stanovené ceně dle ust. § 5 odst. 1 zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

ZLATÝ DOMOV, bytové družstvo, se sídlem Rolnická 3, Brno-Bohunice, IČO: 25548093

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte