ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 12666-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chotyně, u nemovitosti č. p. 120 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oprava vodovodu v p.p.č. 1093/2 v k.ů. Chotyně", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČO: 28776976

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte