ZIEGLER ZZ s.r.o – rozhodnutí k povinnosti uhradit náklady řízení

Číslo jednací: 09649-12/2014-ERU

Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení ukládá povinnost uhradit náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZIEGLER ZZ s.r.o., se sídlem Husitská 48/50, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 25707311

Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon