Žežulka stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09495-9/2020-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání tří přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Žežulka stavební s.r.o., se sídlem F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, IČO: 08209022

Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon