ZETEM, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11547-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Všechovice u Tišnova, u nemovitosti č. p. 6 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace a ČOV Všechovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  ZETEM, s.r.o., se sídlem Krásensko 8, 68304, IČ 26245647

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.4 KB

Obsah

Sdílejte