ZETEL GROUP s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 04535-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost č. j. 01526-5/2015-ERU ze dne 12. března 2015 a opakovanou písemnou žádost č. j. 01526-10/2015-ERU ze dne 13. dubna 2015 ve stanovených lhůtách a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady podle ust. § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

ZETEL GROUP s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČO: 283 23 815

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.4 KB

Obsah

Sdílejte