ZEROSTAV inženýring a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00263-13/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ZEROSTAV inženýring a.s., se sídlem Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28673042

Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2018  

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 651.34 KB

Obsah

Sdílejte