Zero Energy s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 01664-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace na nevrácení zaplacených přeplatků.

Informace o účastníkovi řízení:

Zero Energy s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06750362

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 686.2 KB

Obsah

Sdílejte