ZEPRIS s.r.o. – rozhodnutí k neumožnění přístupu k měřícímu zařízení na odběrném místě provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení po ukončení smluvního vztahu

Číslo jednací: 11544-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Opočnice na Kocandě u domu č. 219 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Opočnice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 32, a dále dne 26. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Týnec nad Labem, u domu č. p. 92 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace v Týnci nad Labem, obci Vinařice, obci Lžovice a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČ: 25117947

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.97 KB

Obsah

Sdílejte