ZEPOS RS s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06585-6/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl: dne 9. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jičín, ul. Českých bratří, před domem č. p. 649, zemní práce související s realizací stavby „Jičín, ul. Českých bratří – Denisova 1. část – rekonstrukce chodníku", přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE dn 32 elektrickým ručním nářadím (elektrické úhlové brusky s řezacím kotoučem), dne 15. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jičín, ul. Českých bratří, před domem č. p. 649, zemní práce související s realizací stavby „Jičín, ul. Českých bratří – Denisova 1. část – rekonstrukce chodníku", při kterých došlo k sesunutí kamene na obnaženou středotlakou plynovodní přípojku IPE dn 32 a k jejímu následnému poškození, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZEPOS RS s.r.o., se sídlem 225, 507 15 Libuň, IČ: 260 02 671

Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.54 MB

Obsah

Sdílejte