Číslo jednací: 09624-5/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 28. září 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 251 v katastrálním území Lutín, okres Olomouc, v souvislosti se stavbou vodního díla „Vodovod Lutín, propojení Lutín – Třebčín" řízený protlak, kdy při následném zatahování vodovodního potrubí došlo rozšiřovací hlavou k poškození mechanické celistvosti středotlakého plynovodu PE d 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZEMTEX stav s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 27848108
Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 720.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon