ZEMSTAV RÉZNER s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11327-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bochoř, na ulici Bezručova, u nemovitosti č. p. 165 č. or. 2 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Bochoř - kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEMSTAV RÉZNER s.r.o., se sídlem Náves 42/10, 750 02 Bochoř, IČ 26863804

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368 KB

Obsah

Sdílejte