Zemní práce Staněk s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07598-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Zemní práce Staněk s.r.o., se sídlem Starý Maletín 14, 789 01 Maletín, IČO: 06046479

Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.7 KB

Obsah

Sdílejte