Zemědělsko obchodní družstvo Zálší - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 02993-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie na dokladech s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, se sídlem č.p. 58, 565 01 Zálší, IČO: 00131725

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon