Zemědělské družstvo Trstěnice - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 05035-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. k) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v rozporu s § 11a odst. 5 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie, jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů a držitel licence na výrobu elektřiny v bioplynové stanici nesplnil povinnost výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů udržovat a provozovat měřící zařízení v této provozovně s platným ověřením podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělské družstvo Trstěnice, se sídlem Trstěnice 175, 569 57 Trštěnice , IČO: 00130133

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon