Zemědělské družstvo Kouty - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Datum

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 17 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělské družstvo Kouty, se sídlem Kouty 97, okres Třebíč, 675 08 Kouty, IČO: 00139696

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 345.48 KB

Obsah

Sdílejte