Zemědělské družstvo Dolany - rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 05034-3/2020-ERU

Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav v jím provozované bioplynové stanici, a to splnění povinnosti výrobce na svůj náklad měřit za nebo před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) a b) zákona o podporovaných zdrojích energie, a to nejpozději 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělské družstvo Dolany, se sídlem č.p. 57, 552 03 Dolany, IČO: 00126365

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 333.89 KB

Obsah

Sdílejte