Zemědělská společnost Rozhled, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 05326-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělská společnost Rozhled, a.s., se sídlem č.p. 327, 793 91 Úvalno, IČO: 65138104

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte