ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy KÚ Chvalíkovice

Číslo jednací: 02289-8/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 20. října 2012 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na poli v katastrálním území obce Chvalíkovice zemní práce, kdy při provádění těchto prací došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození ovládacího zámku a táhla úsekového odpínače na sloupu vedení VN 22 kV vz. č. 22, čímž došlo k přerušení dodávky elektrické energie v trvání 47 minut, přičemž touto činností ohrozil spolehlivost a bezpečnost provozu vedení VN 22 kV vz. č. 22 v rozporu s ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZEMĚDĚLSKÁ a.s., se sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, IČ: 25345401
Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 688.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon