ZEMCHEBA, s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých a neúplných informací

Účastník řízení
ZEMCHEBA, s.r.o.
IČO
25174797
Spisová značka
10113/2022-ERU
Číslo jednací
10113-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, licence na rozvod tepelné energie a licence na výrobu elektřiny, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace v regulačním výkazu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.55 KB

Obsah

Sdílejte