ZEMCAT s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11890-16/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. září 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Litoměřicích, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEMCAT s.r.o., se sídlem Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 28682254

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 566.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon