ZEMASTAV s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení KÚ Hať

Číslo jednací: 19119-6/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 24. července 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hať, v ulici Na Chromině, u domu č. p. 509, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZEMASTAV s.r.o., se sídlem Frýdecká 708/462, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 27772314
Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 593.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon