ZD Javorník a. s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy KÚ Trojanovice

Číslo jednací: 14850-8/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 4. června 2013 v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy v katastrálním území obce Trojanovice práce související s údržbou pozemků, při kterých došlo k poškození odvodňovače ocelového vysokotlakého plynovodu d 150 a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

ZD Javorník a. s., se sídlem Tichá 71, PSČ 742 74, IČ: 001 46 897

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 784.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon