Závěry zasedání energetických regulátorů a provozovatelů přepravních soustav zemí visegradské čtyřky a agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů k problematice plynárenství

Dne 11. února 2015 se konalo společné celodenní setkání zástupců regulátorů a přepravních soustav zemí regionu Visegrádské čtyřky (V4) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v Praze k otázkám bezpečnosti dodávek plynu a výstavby plynárenské infrastruktury v regionu uvedených zemí.

Důvodem setkání bylo přesvědčení, že současná situace v regionu klade větší nároky na regulační orgány, než kdy předtím. Úzká spolupráce regulátorů a výměna zkušeností je proto nezbytná z evropského, regionálního i národního hlediska.

Regulátoři došli na jednání k závěrů ve třech hlavních oblastech, kterými jsou projekty společného zájmu, bezpečnost dodávek a integrace trhu.

Sdílejte