S ohledem na požadavek čl. 30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 12016/1719, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu si Vás dovolujeme informovat, že národní regulátoři nabídkové zóny České republiky (Energetický regulační úřad) a nabídkové zóny Slovenské republiky (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) se dohodli na společném postupu, jehož výsledkem bude koordinované rozhodnutí o zavedení dlouhodobých přenosových práv na hranici České republiky a Slovenské republiky. K tomuto přikládáme společné prohlášení.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 882.98 KB

Obsah

Sdílejte