Zásobování teplem s.r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 00378-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, jako držitel licence na výrobu tepelné energie v rámci cenové lokality „CZT Boskovice" nejméně od 3. října 2012 do 11. listopadu 2014 v provozovně s názvem „Plynová kotelna K 4" provozuje 3 výrobní tepelná zařízení s celkovým instalovaným tepelným výkonem zdroje tepelné energie 1,825 MWt (z toho výkon KVET 0,225 MW, elektrický výkon 0,160 MW), v rozporu s posledním rozhodnutím o změně rozhodnutí o udělení licence ze dne 17. února 2011, kde je uvedeno 5 výrobních tepelných zařízení s celkovým instalovaným tepelným výkonem 2,336 MW (z toho výkon KVET 0,132 MW, elektrický výkon 0,090 MW), a dále nejméně od 3. října 2012 do 11. listopadu 2014 v provozovně s názvem „Plynová kotelna K 11" provozuje 6 výrobních tepelných zařízení s celkovým instalovaným tepelným výkonem zdroje tepelné energie 5,490 MWt (z toho výkon KVET 0,490 MW, elektrický výkon 0,360 MW), v rozporu s posledním rozhodnutím o změně rozhodnutí o udělení licence ze dne 17. února 2011, kde jsou uvedena 4 výrobní tepelná zařízení s celkovým instalovaným tepelným výkonem 5,000 MW, přičemž neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich podklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Zásobování teplem s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ: 60731800

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon