Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 05776-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, neboť účastník řízení vyúčtoval odběratelům tepelné energie dodávku tepelné energie doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny povinné údaje dle ust. § 14 Vyhlášky a 1 přestupku podle ust. podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018, kdy jeden z dokladů o vyúčtování dodávek tepelné energie byl vystaven za jiné období, než je umožněno ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., se sídlem Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice, IČO: 25281542

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte